Váš advokát

JUDr. Pavel Korman

Díky více než 12 letem zkušeností získaných prací v předních českých a mezinárodních advokátních kancelářích a finančních institucích (stejně jako při činnosti rozhodce a soudního tlumočníka), budu Vaše zájmy hájit aktivně, důsledně a efektivně. Tedy bez planého teoretizování nebo zbytečných nákladů.

Povedu Vás rychlou a přímou cestou k Vašemu cíli. A to jak při vyjednávání podmínek úvěru pro Váš podnik, při koupi nemovitosti, tak i při prodeji Vašeho závodu. Nejen to, také při vymáhání vašich pohledávek, Vašem zastoupení ve stavebním řízení, nebo obhajobě v trestním řízení.

Vždy budete vědět, kde v procesu spolu jsme, kam míříme, a co je potřeba udělat. Diskrétnost a komplexní podpora jsou samozřejmé.

Právní služby pro korporátní klienty

Insolvence

Zastoupím dlužníka v procesu řešení jeho úpadku (konkurzem i reorganizací), věřitele při uplatňování pohledávek (včetně zastoupení ve věřitelských orgánech), i osoby se zájmem o nabytí majetku dlužníka v úpadku.

Bankovnictví a Financování

Zastoupím Vás při přípravě transakční i vzorové dokumentace, stejně jako při vyjednávání podmínek úvěru nebo posouzení dopadů změn regulace na Vaši činnost.

Korporátní právo

Založím pro Vás společnost, zastoupím Vás při převodu akcií, kmenových listů nebo podílů, stejně jako při prodeji závodu. Poradím Vám při změnách zakladatelských dokumentů, v případě sporů společníků, nebo členů statutárních orgánů společnosti.

Spory

Zastoupím Vás při obraně před žalobami, stejně jako při uplatnění Vašich nároků, a to před soudy, rozhodci, i ve smírčím řízení. Zajistím komplexní analýzu případu a strategii vedení sporu. To platí pro všechny typy nároků a sporů, včetně nároků ze smluv (o úvěru, o dílo, kupních, i jiných), nároků na náhradu škody, i v korporátních sporech.

Právní služby pro privátní klienty

Smluvní právo

Zastoupím Vás při sepsání jakékoli smlouvy (kupní, o dílo, nájemní, nebo jiné), posoudím již uzavřené smlouvy a navrhnu další postup (např. v případě vad díla).

Trestní právo

Budu vykonávat obhajobu obviněného, včetně právnických osob a jejich statutárních orgánů; zastoupím Vás jako poškozeného při uplatňování nároku na náhradu újmy v trestním řízení.

Rodinné a dědické právo

Sepíši pro Vás předmanželskou smlouvu, závěť, listiny o vydědění, a zastoupím Vás v rozvodovém řízení, v dědickém řízení, a budu vykonávat funkci správce pozůstalosti

Na mé práci klienti oceňují

 • Rozumím jejich potřebám bez dlouhého vysvětlování
 • Mluvím přímo, jasně, srozumitelně a jejich jazykem
 • Mají úplnou kontrolu nad projektem a procesem, určují cíle a prostředky
 • Mají pro své rozhodování komplexní podporu
 • Mají kontrolu nad náklady (průběžné vykazování činnosti)

Vzdělání & další informace

 • 2005 – 2010 – Právnická fakulta Univerzity Karlovy – udělen titul Mgr.
 • 2007 – 2011  – Schoultz & Partners, advokátní kancelář – studentská a koncipientská praxe
 • 2010 – Jmenován soudním tlumočníkem anglického jazyka, zapsán u Městského soudu v Praze
 • 2011 – 2012 – Komerční banka – právník odboru vymáhání pohledávek
 • 2012 – 2014 – Právnická fakulta Univerzity Karlovy – udělen titul JUDr.
 • 2013 – 2014 – Sberbank CZ, a.s. – právník vymáhání pohledávek
 • 2015 – 2017 – Česká exportní banka – právník banky, zapojený do vymáhání pohledávek a implementace nových produktů
 • 2017 – 2020 – DENTONS EUROPE CS LLP – advokátní koncipient a advokát v bankovní a insolvenční praxi
 • 2018 – zapsán do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou
 • 2019 – zapsán do seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Klientské reference

 • Rychlá a přesná práce v rámci předem odhadnutých nákladů. Naprostá spokojenost.

  Kateřina Kulíková
  Chief accountant CZ & SK, Ecolab s.r.o.
 • Za jeden den nastudoval celý trestní spis a při hlavním líčení dosáhl zproštění. Luxusní práce.

  Jana Vedralová
 • Velice si vážím individuálního přístupu ke klientovi, profesionální práce.

  Kateřina Sedláková
  Krejčovství Párvatí
 • Při prodeji naší nemovitosti perfektně zajistil celý proces – smlouvy, úschovu peněz, vyřídil katastr i komunikaci s financující bankou. Maximální spokojenost.

  Jana Deáková
 • Bezchybná a rychlá práce. Projekt byl dokončen, a cíle bylo dosaženo, včas a v rámci rozpočtu. Plus prvotřídní informovanost a péče.

  Tomáš Wachtl
 • Ve složité situaci koronavirové epidemie mi pan Korman poskytl neocenitelné služby, protože i přes moji lehkou hysterii se vždy dokázal na situaci podívat s chladnou hlavou a vysvětlit mi, jaký další postup by byl nejvhodnější. Vůbec nevím, kde bych dnes byla, kdybych si pana Kormana tehdy nenajala. Jeho klidná a věcná komunikace mě přesvědčila o tom, že všechno dobře dopadne, a to se také stalo. Pana Kormana můžu jen doporučit.

  Mgr. Kateřina Šeflová
  Jednatelka Hladová nota s.r.o.

Kontaktní údaje

Telefon: +420 775 179 123

Způsob výkonu advokacie: Advokacii vykonávám jako společník KORMAN LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 13960199, se sídlem Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1